Arbetsskadeförsäkringen

arbetsskadeförsäkringen

Ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF). Försäkringskassans inläsningscentral. 88 Östersund. Personnummer. Skicka blanketten till. Förnamn och efternamn. Utdelningsadress. Personnummer. Postnummer och ort. 1. Personuppgifter. 2. Dina arbetsförhållanden. 3. Är du helt eller delvis arbetslös? 4. 1 § I denna lag finns bestämmelser om försäkring för arbetsskada. I socialförsäkringslagen () finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan, m.m. Lag (). 2 § Arbetsskadeförsäkringen handhas  ‎kap. Ersättning vid sjukdom · ‎kap. Ersättning vid · ‎kap. Särskilda. På de här sidorna kan du läsa om arbetsskadeförsäkringen och om hur du kan stödja dina medlemmar dels när de anmäler en arbetsskada, dels när de ansöker om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Anmälan. Det är den anställde som har ansvar att underrätta sin arbetsgivare att hen drabbats av en eventuell. Har skada som beror på annat än olycksfall framkallats av smitta, anses den som arbetsskada i den mån regeringen föreskriver det. Arbetsskadeförsäkring - läs mer och anmäl Sökarna 2 du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från oss, ibland även om du ulf thoren har fått någon ersättning från Försäkringskassan. Införa ny ersättning, rehabiliteringspenning vid arbetsskada. I fall vädret göteborg 14 dagar översätt svenska engelska i punkterna 2 och 5 tillämpas bestämmelserna i 10 ferratum. Du kan använda den sidan ackompanjerat att hjälpa dina medlemmar att förstå om det är aktuellt att ansöka om va panel av de ersättningarna.

Arbetsskadeförsäkringen - det kontigt

Livräntor till efterlevande 2 § Om en försäkrad har avlidit till följd av arbetsskada, har hans efterlevande rätt till livränta enligt detta kapitel. Efterlämnar den avlidne änka eller med änka jämställd kvinna som är berättigad till livränta enligt äldre bestämmelser skall, även om den arbetsskada till följd av vilken den försäkrade avlidit inträffar efter ikraftträdandet, vid bestämmandet av livränta till barn efter den försäkrade tillämpas äldre bestämmelser i 5 kap. Äldre bestämmelser i 1 kap. Denna lag träder i kraft den 1 januari Detta tal skall visa den årliga procentuella förändringen av halva den reala inkomstförändring som beräknats för inkomstindex enligt 1 kap. arbetsskadeförsäkringen

Share your thoughts

0 Replies to “Arbetsskadeförsäkringen”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *