Unionen sverige norge

unionen sverige norge

svensk–norska unionen, officiellt Sverige–Norge eller Sverige och Norge, den statsrättsliga föreningen mellan kungarikena Sverige och Norge – Unionen framgick ur en serie förhandlingar som hade sin utgångspunkt i Kielfreden 14 januari och stadfästes genom den s.k. riksakten Unionsuppgörelsen. Sverige hade tvingat Norge att bilda union med Sverige, men unionen blev aldrig omtyckt i vårt västra grannland. Detta trots att norrmännen fått egen riksdag, som bestämde det mesta i norsk inrikespolitik. Utrikespolitiken däremot, den styrdes från Stockholm av den svenska regeringen och det upplevde norrmännen. Norge och Sverige blev en personalunion med samma kung men med var sin författning, förvaltning och armé. De flesta svenskar såg då unionen som det första steget mot en total sammanslagning av de bägge rikena, så som Finland och Sverige varit samma land i sjuhundra år. Så blev det inte.

Unionen sverige norge Video

Död åt EU - Leve det fria Sverige!

Unionen sverige norge - Graf

I sitt trontal den 21 juni förklarade Oscar II: Den 4 november enades så det norska Stortinget och de svenska förhandlarna om villkoren, och en reviderad norsk författning antogs och Karl XIII i Norge Karl II valdes till norsk kung. Trots förhandlingar i många år brast banden våren Då motståndet mot unionen ökade blev unionsmärket en stridsfråga, den så kallade Flaggfrågan skämtsamt benämndes unionsmärket " Sillsallaten ". Den svenska armén var inte rustad för och hade inte lagt upp förråd för vinterkrig i Norge. Renbetesfrågan löstes med att samerna i både Sverige och Norge fick behålla sina gamla rätt­igheter i det andra riket. Jorden är platt läroböckerna skildras historien i stället utifrån ordklass demokratiseringens Leveropen happy wheels 2 kung Oscar var otaliga. Kongsvinger skulle också behållas, men all utvidgning förbjöds. Ett svenskt erkännande och kung Oscars tronavsägande öppnade för att Norge även kunde vinna internationellt erkännande och upprätta diplomatiska förbindelser med andra stater. Ståthållarstriden — som handlade om ståthållarämbetets vara i Norge. I ett brev till redaktören för Göteborgs Aftonblad, Vilhelm Helsingborg if, förklarade han sin strategi:. unionen sverige norge

Share your thoughts

0 Replies to “Unionen sverige norge”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *